DK: King of Swing.

DK: King of Swing.

4. februar 2005.

19. september 2005 [1]

19. november 2014.

20. november 2014.

22. januar 2015.

23. januar 2015.

DK: King of Swing er et puslespill med stjernespill Donkey Kong for Game Boy Advance. Det er den forste delen av DK-serien. Spillets spill ligner NES-spillet Clu Clu Land, men har blitt omformet i visse aspekter for a gi mer av et eventyrspill. I dette spillet ma Donkey Kong og Diddy Kong soke over fem verdener for a vinne tilbake Jungle Jam-medaljer som King K. Rool har stjalet og spredt over nivaene. Spillet er det forste Donkey Kong franchise spillet utviklet av Paon for Nintendo, som ogsa gjorde oppfolgeren, DK: Jungle Climber og racing tittelen Donkey Kong Barrel Blast.

Spillet finner sted under Jungle Jam Tournament, hvor en stor festival som arrangeres pa Donkey Kong Island, oppstar. Under turneringen blir medaljer (som faktisk er DK-mynter) utdelt som premier til deltakerne i konkurranser som a bryte fat og hoppepinner, hvor vinneren blir kronet helten til jungelen. Kong K. Rool stjeler imidlertid alle medaljer for turneringen starter, og proklamerer seg jungelhelten. Donkey Kong forfolger King K. Rool for a fa medaljer tilbake og gjenopprette fred til Donkey Kong Island.

Eventyr: Hovedmodus av spillet. Single Jungle Jam Tournament: Det er totalt tolv hendelser som kan spilles i denne modusen. Spilleren kan velge mellom Donkey Kong, Diddy Kong, Dixie Kong og Funky Kong, spilleren kan lase opp Bubbles, Wrinkly Kong, King K. Rool og Kritter ogsa. CPU bruker de andre tegnene. De forste tilgjengelige hendelsene er: Klatring Race 1, Klatring Race 2, Obstable Race 1 og Attack Battle 1. Multiplayer Jungle Jam Turnering: Det samme som ovenfor, men i multiplayer med fire spillere ved hjelp av GBA Link-kabelen. Ekstra: Den inneholder Crankys forelesninger (oppl ringen fra begynnelsen av spillet), en tidsangrepsmodus og Diddy Mode, som gjor at spilleren kan bruke Diddy Kong i stedet for Donkey Kong under Eventyr-modusen.

Diddy Modusforskjeller Rediger.

Oppl ringsfasen er ikke lenger til stede. Bananer som ligger ut i det apne er ikke lenger der; spilleren kan bare samle dem ved a odelegge fiender eller kasser. Krystallkokosnotter ble fjernet, og som et resultat ble Bonus Barrels og bonusstrinnene de forte til ikke lenger til stede. Diddy er litt raskere og hopper litt hoyere enn Donkey Kong.

Tidsangrep-modus Rediger.

Et tidsangrep vises i DK: King of Swing, hvor det kun kan spilles etter at spilleren har fullfort eventyrmodusen. Den finner du under menyen Ekstrasjoner. Nar spilleren velger modusen, far de en liste over hvert niva, hver med sin eneste beste tid som spilleren kan sla. Tre andre ganger finnes ogsa i highscoreslisten som spilleren kan sla. Det er imidlertid valgfritt a sla tiden, og ikke la spilleren lase opp en ny modus eller et objekt.

Under modusen far spilleren tre hjerter av livet. Hvis alle tre er tapt, ma de starte Time Attack over. I tillegg kan hjerter gjenopprettes hvis de samler ti bananer og bruker dem til Donkey Kongs «Going Bananas» -flytt. I motsetning til eventyrmodus er spilleren imidlertid ikke gitt bananer til a begynne med, og ma finne dem rundt kurset. Etter at nivaet er fullfort, blir spillerenes tid innspilt dersom det slar en poengsum pa listlisten.

Som nevnt tidligere, er spillet veldig lik NES-spillet Clu Clu Land, og bestar hovedsakelig av a svinge over tavler. Men i dette spillet ma spilleren klatre, svinge og til og med skyte seg for a na toppen, hele tiden samle medaljer. Spilleren kan ikke mote sjefen uten a sla hvert niva; Nar alle nivaer er fullfort, kan spilleren mote sjefen pa det angitte sjefstadiet. Etter at sjefen er slatt, kan spilleren fortsette til neste verden.

Hvis spilleren velger a samle hver krystallkokosnott, skjulte gjenstander som er skjult inne i kasser, bokser, kroker og kroker, eller til og med inne i fiender, er Wrinkly Kong ulast som spiller i singelspilleren Jungle Jam Tournament. Det er tyve krystallkokosnotter i det hele tatt.

Kontroller Rediger.

Kontrollene er laget for a v re enkle: svinger Donkey Kong igjen, svinger Donkey Kong til hoyre. Hvis knappen holdes nede, svinger DK pa et fast sted fra venstre til hoyre og omvendt for knappen. Hvis knappen er lett tappet, vil esel ga i hvilken retning han peker. For a fa et bedre mal ma DK svinge om til han star pa riktig vei.

Nar du er pa bakken, kan DK ga ganske fort med knappene; nar de blir tappet samtidig, vil han lofte av fra bakken i et flygende sprang.

Donkey Kong kan ogsa angripe ved a holde nede begge knappene og knappene samtidig. DK vil koble pinnene og begynner sakte a lyse rodt; Nar han er helt glodende, skal knappene slippes ut og DK vil flyr av i et luftangrep.

Endelig kan DK enten Charge using the Button (bruker ti bananer, gjenoppretter en helseenhet) eller Go Bananas ved hjelp av knappen (bruker 20 bananer, gjor DK uovervinnelig og i stand til a hoppe over store hoyder).

Spillbare tegn Rediger.

Eventyr og Jungle Jam-modus Rediger.

Kun Jungle Jam-modus Rediger.

Stotte tegn Rediger.

Fiender Rediger.

Normale fiender Rediger.

Bosses Edit.

Tonner Rediger.

Pinnene er vanlige objekter i spillet som har mange forskjellige varianter. Hver variant utforer en annen funksjon og hjelper Donkey Kong til a na ytterligere omrader.

DK: King of Swing gikk gjennom noen endringer under utviklingen.