Lisa Ibekwe 2014-2015 sosialt arbeid.

Lisa Ibekwe 2014-2015 sosialt arbeid.

Bio / interesse.

Lisa Ibekwe er en utdannet student i School of Social Work ved University of Pittsburgh. I 2011 fikk Lisa henne B.S. i biologi og hennes b i psykologi fra St. Marys universitet i San Antonio. I tillegg minus hun i kjemi og straffesaker. Mens pa St. Mary’s University jobbet Lisa med Upward Bound-programmet for a veilede og veilede videregaende studenter pa Algebra og Writing / English. Hun l rte selv et kurs som fokuserte pa studiekompetanse og forbereder studenter pa college. Hun fortsatte sitt arbeid med ungdom ved a tjene som en AmeriCorps Vista i Texas, hvor hun kjorte et etterskole- og sommerprogram for lokalsamfunnet pa Si Se Puede Learning Center. Hennes arbeid med lavinntektsfamiliene i dette samfunnet handhevet betydningen av a forkynne for barn og familier med alle evner og funksjonshemminger i storre grad.

Som en hyllest til hennes lidenskap for barn og familier valgte Lisa a forfolge et todelt sertifikat fra barnevern og human service management-programmer som en del av hennes mastergrad i sosialt arbeid. Lisa har v rt involvert med en rekke programmer og organisasjoner ved University of Pittsburgh, noe som forte til anerkjennelsen som en student honoree ved University Honors Convocation. Denne hendelsen feirer prestasjonene av studenter og fakultet som karakteriserer kvaliteten pa akademisk liv ved University of Pittsburgh. Som en Hill House Fellow i hennes program, implementerte hun en ny etter skole empowerment l replan for middelalderen alderen jenter. Hun har ogsa nylig tjent som en Bridging the Gap intern, hvor hun jobbet pa et tverrfaglig team for a designe, utvikle og implementere et kulturelt passende og profesjonelt fellesskapsbasert prosjekt om temaet foreldreoppdrag.

Selv om hennes erfaringer spenner over et bredt spekter av omrader, er hennes spesielle interesse innenfor ungdomsutvikling. Hun onsker a se sterkere og sunnere familier, og hun mener at dette kan oppnas gjennom utdanning og advokatvirksomhet. Hun haper at gjennom LEND kan hun l re mer om lederskap og advokat for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Lisa er begeistret for a bli med i LEND-familien og haper at kunnskapen hun vil fa fra programmet, vil skape nye muligheter for ledelse og fortaler for alle barn og familier.